Khamis, 12 Februari 2009

SENARAI LAMAN WEB

SENARAI LAMAN WEB
RUMPUN KULAWARGA RAO & PERSEMENDAAN
SERTA SEGALA PERKARA YANG BERKAITAN DENGANNYA


http://tuneman.multiply.com/journal/item/178/Orang_Rawa_dari_etnis_Mandailing

http://forum.ekpkm.com/viewtopic.php?f=7&t=1552

http://palantaminang.wordpress.com/

http://xdeusfx.wordpress.com/2007/11/09/adat-diraja/

http://afandiempire.blogspot.com/

http://adi-rawi.blogspot.com/

http://anakrajadagang.multiply.com/

http://naim-firdausi.blogspot.com/

http://bnomian.multiply.com/

http://lipis-zaini.blogspot.com/

http://razakramli.blogspot.com/

http://groups.google.com.my/group/orang-rao?hl=ms&lnk=sg

http://marisma.multiply.com/

http://i-glass.blogspot.com/

http://kampungbudu.blogspot.com/

http://makampurba.blogspot.com/

http://malaysiana1.blogspot.com/

http://malaysiana2.blogspot.com/

http://moersip.multiply.com/

http://serimau.blogspot.com/

http://www.montelkarung.blogspot.com/

http://portal.mpklang.gov.my/lamanjabatan/individu/azian%20ab%20wahab/html/page3.htm

http://ilzaf.multiply.com/

http://seman9752.googlepages.com/freedownload

http://alongdiyana.multiply.com/journal/item/130

http://artmelayu.blogspot.com/2008/09/masjid-mosque-of-ulu-dong-raub-pahang.html

http://dongtalk.blogspot.com/

http://lawyer-kampung.blogspot.com/

http://sriandalas.multiply.com/

Rabu, 11 Februari 2009

PROFIL KELUARGA NASAB RAO

Keopada:
Semua Kaum Kerabat Orang-Orang Rao di Tanah Melayu

Mohon diisi Biodata Profil Keluarga Nasab Rao sebagai contoh dokumentasi di bawah dan apabila siap, hantarkan melalui emel: rodong_siber@yahoo.com atau ariselba@yahoo.com.sg sebelum 30 Jun 2009. Atau boleh hantar melalui pos ke alamat berikut

Ismail @ Subari Ahmad ar-Rawi
RM462 Blok Q, Perkampungan Cenderawasih,
Bukit Setongkol, 25200 Kuantan, Pahang.

BIODATA
PROFIL KELUARGA NASAB RAO


Nama Perantau : Mestilah perantau bukan orang tempatan

Nasab Di Rao : Di sebelah Bapa / Di sebelah Ibu

Asal-Usul : Berasal dari kampung mana di RPT

Dikuburkan :

Hiraki Sosial : Raja / Pembesar / Panglima / Pembesar

Penghijrahan

• Laluan Kembara
Tempat-tempat yang didiami beliau buat sementara sebelum perantau bermastautin selama-selamanya.

• Sebab-Musabab
Sebab-sebab beliau berhijrah ke Tanah Melayu. Scenario semasa kampung halaman ketika ditinggalkan (membolehkan kita menggagak tarikh perpindahan beliau)


Perwatakan
Menceritakan mengenai kelebihan, keperibadian dan sebagainya yang berkaitan dengan diri beliau

Jasa Sumbangan / Peristiwa Penting
Menjelaskan sumbangan beliau atau peranan penting dalam sesuatu peristiwa penting (sama ada secara langsung-tidak langsung)

Senarai Nama Kerabat & Status Perhubungan

• Di Rao Mapat Tunggul
• Di Tanah Melayu

Profil Ringkas Nasab Isteri
Diceritakan serba sedikit mengenai asal-usul keturunan sebelah isteri dan perwatakannya serta peritiwa penting yang membabitkan dirinya

PROFIL NASAB PERANTAU
RAO ABAD KE 21


Ketua Nasab : Individu yang mereka angkat sebagai ketua kepada nasab keluarga
No. HP / R

Perawi Nasab : Individu yang menyusun dan mencantum nasab keluarga
No. HP / R

Penyimpan Teromba : Individu atau agensi yang menyimpan nasab keluarga
No. HP / R

Bil. Ahli Nasab : Anggaran

Bil. Generasi : Generasi Termuda

Alamat Perhubungan
• No. Faks :
• E-mel :
• Blog :
• Web :
• Rumah :
• Pejabat :

Taburan Nasab (Mengikut Kawasan)
Taburan perkembangan nasab mengikut kawasan setempat dan jika boleh dengan bilangan sekali

Senarai Saudara Persemendaan
Suku Melayu yang banyak berkahwin campur dengan nasab ini. Jika boleh diperincikan mengikut kawasan.

Tokoh Berjaya (Lengkap Bersalasilah)
Tokoh-tokoh yang cemerlang hendaklah mempunyai bin/binti yang lengkap sehingga berakhir kepada nama perantau Rao

REKOD KEMASKINI


1. Sumber Rujukan :
Nama / Tel :
Kaedah Terima Maklumat :
Tarikh / Masa :
Saksi :