Sabtu, 30 Mei 2009

Bak aua jo tabiang


Bak aua jo tabiang


Sasangkak balam jo kititiran
Bacampua Urang Cerdik Urang Piras Hangit
Angguak di balam danguik di puyuah
Balam maangguak didahan kayu
Puyuah mandanguik di alang laweh
Samo mangaluah di atah bumi
Sando manyando kaduonyo
Bak aua jo tabiang